Mikroskop umożliwia nam oglądanie małych eksponatów, których nie możemy zobaczyć bez powiększenia, oraz takich które są widoczne, ale dostrzeżenie jakiś ich elementów i drobiazgów nie jest możliwe. Urządzenie to składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny ma za zadanie należyte oświetlenie próbki i jej powiększanie. Część mechaniczna zapewnia właściwe położenie elementów układu optycznego.

Jakie mikroskopy wyróżniamy?

Możemy znaleźć ogromne ilości przeróżnych mikroskopów, które różnią się od siebie sposobem w jaki się je użytkuje, miejscem, w którym są wykorzystywane oraz drobiazgowością, którą gwarantują. Początkowo wszystkie tworzone mikroskopy były rodzaju optycznego, jednak od tamtej pory podrasowano znacznie te urządzenia i aktualnie wyróżnić możemy co najmniej kilkanaście różniących się od siebie rodzajów mikroskopów. Są to dla przykładu mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, holograficzny, operacyjny, porównawczy, stereoskopowy i mikroskop konfokalny.

Czym różnią się mikroskopy?

Mikroskopy różnią się sposobem działania, przykładowo mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny polega na pomiarze natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy natomiast korzysta z wiązki elektronów żeby dostać obraz. Rozdzielczość urządzenia zależy od wielkości energii elektronów i długości fal. 

Część z mikroskopów jest zmodyfikowanym modelem mikroskopu optycznego jak na przykład mikroskop pomiarowy, który przeznaczony jest do bezdotykowych pomiarów długości w układzie współrzędnych prostokątnych i biegunowych a także kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, który działa na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, w zastępstwie, lub razem ze zjawiskami odbicia i absorpcji światła. Tak samo jest również przy mikroskopie stereoskopowym, który wyróżnia się również tym, że posiada dwa okulary, a nie jeden, dzięki czemu możliwe jest przestrzenne widzenie powiększanego obrazu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu świetlnego. Oznacza to, że do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Wyodrębniamy dwa mikroskopy konfokalne – jeden, który korzysta z wiązki promieni laserowych, i drugie, które wykorzystują punktowe światło białe.

Różnica pomiędzy mikroskopią świetlną a konfokalną jest taka, że do soczewki mikroskopu konfokalnego dochodzi jedynie sygnał z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie jak w przypadku mikroskopu świetlnego, z całego przekroju próbki. A co za tym idzie uzyskujemy większy kontrast oraz rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny jest wykorzystywany w dermatologii przy robieniu nieinwazyjnej metody diagnostycznej. Umożliwia ona oglądanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Jest używany także w dziedzinie okulistyki. Pozwala on na kompleksowe zdiagnozowanie schorzeń rogówki, ale także przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego możliwe jest obserwowanie zapaleń lub guzów w spojówce.

Źródło: Kawaska – mikroskop konfokalny